• εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
 • τεχνικοί έλεγχοι, ISO 9001, ISO 14001
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Πιστοποίησης
 • CE – Πιστοποίηση Προϊόντων
Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Πιστοποίησης
Πιστοποιήση διαχειριστικών συστημάτων (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 39001),
πιστοποίηση ιατρικών (ΟΙΚ 1348), σήμανση CE (MD 2006/42, PED 97/23, MDD 93/42),
εκπαιδευτικά σεμινάρια, τεχνικοί έλεγχοι (ανυψωτικά).  
contact us
icon2
Πιστοπ. Συστηματων ΔιαχειρισηςΑξιολόγηση και Πιστοποίηση 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Καλέστε στο: +30 210 2619728read more
Services Include
 • ISO 9001
 • ISO 22000
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • OHSAS 18001
icon2
Σήμανση CECE Marking. Υπηρεσίες πιστοποίησης
προϊόντων & ιατρ/γικών προϊόντων
Καλέστε στο: +30 210 2619728read more
Services Include
 • Ιατρ/γικα προϊόντα
 • In Vitro διαγνωστικά
 • Δομικά προϊόντα
 • Μηχανές
icon1
Πιστοποίηση ΟΙΚ 1348Για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348.καλέστε στο: +30 210 2619728read more
Novitascert
 • Ιατρικά προϊόντα 
 • In Vitro διαγνωστικά
 • Ενεργά Εμφυτεύσιμα
icon1
Τεχνικες ΕπιθεωρησειςΗ novitascert διεξάγει περιοδικούς ελέγχους μηχανημάτων & επιθεωρήσεις.καλέστε στο: +30 210 2619728read more
Services Include
 • Ανυψωτικά
 • Δοχεία υπό πίεση
 • Πιστοποίηση συγκολλητών

Τελευταία Projects

loading...