• Ολοκληρωμένες Λύσεις Πιστοποίησης
 • CE – Πιστοποίηση Προϊόντων
 • εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Ολοκληρωμένες  Λύσεις  Πιστοποίησης
Πιστοποιήση διαχειριστικών συστημάτων (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 39001),
πιστοποίηση ιατρικών (ΟΙΚ 1348), σήμανση CE (MD 2006/42, PED 97/23, MDD 93/42),
εκπαιδευτικά σεμινάρια, τεχνικοί έλεγχοι (ανυψωτικά).  
contact us
icon1
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 9001 & 14001Μετάβαση Συστημάτων σύμφωνα με τα νέα Πρότυπαread more
Services Include
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
icon2
Πιστοπ. Συστηματων ΔιαχειρισηςΑξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
read more
Services Include
 • ISO 9001
 • ISO 22000
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • OHSAS 18001
icon1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ 1348Για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348.read more
Services Include
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
icon2
Σημανση CECE Marking. Υπηρεσίες πιστοποίησης
προϊόντων & ιατρ/γικών προϊόντων
read more
Services Include
 • Ιατρ/γικα προϊόντα
 • In Vitro διαγνωστικά
 • Δομικά προϊόντα
 • Μηχανές