Ολοκληρωμένες Λύσεις Πιστοποίησης

Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 39001),
πιστοποίηση ιατρικών (ΟΙΚ 1348), σήμανση CE (MD 2006/42, PED 97/23, MDD 93/42),
εκπαιδευτικά σεμινάρια, τεχνικοί έλεγχοι (ανυψωτικά).

Contact us
GDPR

Το GDPR είναι εδώ!! Είσαστε έτοιμοι?

read more    

Μεταβάσεις Συστημάτων ISO 9001 & ISO 14001

Μετάβαση Συστημάτων σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα

read more    

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO κλπ.

read more    

ISO 22000 Ασφάλεια Τροφίμων

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται ..

read more    

Σήμανση CE - Πιστοποίηση Προϊόντων

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων από Κοινοποιημένους Φορείς & Εργαστήρια

read more    

Επιβεβαίωση GMP's

Επιθεώρηση με σκοπό την επιβεβαίωση εφαρμογής από την επιχείρηση της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής

read more    

Τελευταία Νέα


ΑΝΕΤΟΙΜΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR.
Published: 31/05/2018
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 25/5/2018 και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Κανονισμού.
read more    

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Published: 28/04/2018
Πρόκειται για ένα εκτενέστατο νομικό πλαίσιο το οποίο πλέον αποτελεί τον βασικό πυλώνα προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, στον κόσμο. Οι νέοι κανόνες που εισάγει επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Κανονισμός GDPR ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.
read more    

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ TEHNODENT
Published: 02/02/2016
Η NOVITASCERT ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της εταιρίας TEHNODENT Co. Ltd. με ISO 13485 για το “Σχεδιασμό, την Παραγωγή και Διάθεση Οδοντιατρικών Προϊόντων” καθώς και την πιστοποίηση με CE βάση της 93/42/ΕΟΚ των προϊόντων Κατηγορίας Ι από τον ΕΟΦ και των προϊόντων κατηγορίας ΙΙa από τον Κοινοποιημένο Φορέα για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΕΚΑΠΤΥ.
read more    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015
Published: 07/12/2015
Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.
read more    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015
Published: 07/12/2015
Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 14001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.
read more    

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΊΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓ. ΑΣΤΕΡΩΝ - ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Published: 23/11/2015
Η Επιθεώρηση Κατάταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών που αφορούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια με βάση την Υ.Α. 216/08-01-2015 για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και την Υ.Α. 21185/13-10-2014 αντίστοιχα για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.
read more    

Όλα τα νέα