ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ TEHNODENT


Published: 02/02/2016

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 25/5/2018 και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε έρευνα που διεξήχθη από το “PONEMOM INSTITUTE’ τον Απρίλιο και συμμετείχαν πάνω από 1.000 Αμερικάνικες εταιρείες , διαπιστώθηκε ότι οι μισές δεν θα ήταν έτοιμες μέχρι την λήξη της προθεσμίας, παρόλο που είχε δοθεί προθεσμία 2 χρόνων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων πολιτικών προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική διαφορά μεγέθους των επιχειρήσεων της Αμερικής, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται σε αιτίες όπως στον μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται και ποια από αυτά είναι αναγκαίο να προστατευθούν. Αυτά τα σενάρια είναι πιθανά όταν συζητάμε για επιχειρήσεις εκτός της Ελληνικής πραγματικότητας.

Μέσα από συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες μας , αλλά και με άλλες επιχειρήσεις, διαπιστώσαμε ότι το κύριο αίτιο που καθιστά ανέτοιμες το 80% των εταιρειών είναι η άγνοια. Ελάχιστοι πελάτες μας γνώριζαν τι είναι ο Κανονισμός, το θεσμικό πλαίσιο που τον περιβάλει και πως αυτός επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τις επιχειρήσεις τους (ανάθεση σχεδιασμού και υλοποίησης, εκπαίδευση, κόστος, κίνδυνοι μη συμμόρφωσης, κλπ.) πριν η Novitas ξεκινήσει την εξειδικευμένη ενημέρωση για την παροχή της υπηρεσίας.

Εάν εσείς και η επιχείρησής σας ανήκετε στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δεν είχαν ή έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα τάξη πραγμάτων σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σας συμβουλεύουμε να ασχοληθείτε άμεσα, διότι πρόκειται για μία χρονοβόρα και ιδιαίτερη διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τον ιδανικότερο και οικονομικότερο τρόπο για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το GDPR, πατήστε εδώ.