ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΊΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓ. ΑΣΤΕΡΩΝ - ΚΛΕΙΔΙΩΝ


Published: 23/11/2015

Η Επιθεώρηση Κατάταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών που αφορούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια με βάση την Υ.Α. 216/08-01-2015 για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και την Υ.Α. 21185/13-10-2014 αντίστοιχα για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

Αρμόδιος φορέας και ιδιοκτήτης του σχήματος για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Στην έκθεση που συντάσσεται μετά από επιτόπια επιθεώρηση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

Η NOVITASCERT μπορεί να προσφέρει συνδυαστικά με την Επιθεώρηση Κατάταξης και Υπηρεσίες Αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης όπως ISO 9001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, ISO 22000 HACCP για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης, OHSAS 18001 για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας.

Κατεβάστε το σχετικό Φ.Ε.Κ.