Η Εταιρία


Η εταιρία μας, NOVITASCERT, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2004 με έδρα στην Αθήνα.

Κύριο αντικείμενο εργασιών της είναι η διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Εκπαιδεύσεων και η αντιπροσώπευση Φορέων Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001, ISO 13485, ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000, BRC / IFS κ.λπ.

Το πελατολόγιό μας αριθμεί πλέον των 400 εταιριών από τους κλάδους της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Αγγλία, Αλγερία και Σαουδική Αραβία.

Η NOVITASCERT συνεργάζεται με έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και εγκεκριμένους αξιολογητές διαχειριστικών συστημάτων και τεχνικούς επιθεωρητές. 

Τομείς δραστηριότητας:

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@novitascert.com.