Μεταβάσεις Συστημάτων ISO 9001 & ISO 14001


Το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Διαχείριση της Ποιότητας και το ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση έχουν αναθεωρηθεί σε ISO 9001 και ISO 14001 έκδοσης του 2015 αντίστοιχα.

Με απόφαση του ΕΣΥΔ, οι νέες πιστοποιήσεις και επαναπιστοποιήσεις θα γίνονται υποχρεωτικά με το νέο πρότυπο από 14 Σεπτεμβρίου 2017 και όλες οι υπάρχουσες λήγουν 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι υπάρχουσες μελέτες πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις των προτύπων και αντίστοιχα να εκπαιδευτεί το εμπλεκόμενο προσωπικό σας.

Οι νέες απαιτήσεις που εισάγονται, αφορούν κυρίως τον εντοπισμό και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών, την διαχείριση αλλαγών τόσο στο σύστημα όσο και στην δραστηριότητα της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής γνώσης. Επίσης παροτρύνουν ακόμα περισσότερο την εταιρεία για επίτευξη βελτιώσεων και την μέτρηση της επίδοσης (Performance and Exellence)

Γιατί να εμπιστευτείτε την NOVITAS?

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στο τηλέφωνο +30 210 2619728.