Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης


Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001, ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1435, AGRO 2.1-2.2.

Αξιολόγηση και επιβεβαίωση τήρησης απαιτήσεων συστήματος ορθής πρακτικής διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α. ΟΙΚ 1348:2004 (ΦΕΚ 32Β:2004).

Έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008. 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα BRC, BRC/IOP, IFS, GLOBALGAP, LEAF Marque, Tesco Nurture, QS Wholesale (NSF Certification).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.