Επιθεωρήσεις 2ου μέρους - Τεχνικές Επιθεωρήσεις


Περιοδικοί Έλεγχοι - Τεχνικές Επιθεωρήσεις 

Η NOVITASCERT διαθέτει έμπειρους, καταρτισμένους και πιστοποιημένους επιθεωρητές για την διενέργεια:

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους - 2nd Party Audit

Με βάση την εμπειρία των επιθεωρητών της και την αντικειμενικότητα που διέπει τις λειτουργίες, η NOVITASCERT διεξάγει επιθεωρήσεις κατά παραγγελία για την εφαρμογή Ορθών Πρακτικών, αξιολόγηση προμηθευτών, πιστοποίηση των προδιαγραφών προϊόντων ή και διαδικασιών υλοποίησης προϊόντος, ελέγχου εισερχομένων κ.α. για λογαριασμό τρίτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.